تاریخ امروز:۵ اسفند ۱۴۰۲

برخورد بیمه مرکزی با شرکتها

Rate this post

رییس کل بیمه مرکزی، معتقد است که در گذشته به شرکت های بیمه ای آسان گیری شده اما قرار است که بیمه مرکزی در موارد مالی که شرکت بیمه ای مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می شود، سختگیرانه تر برخورد کند.

 “مجید بهزادپور”، در پاسخ  در خصوص ترکیب اعضای شورایعالی بیمه و نیاز به اصلاح آن، گفت: آنچه که در قانون وجود دارد  جامع و کامل بوده زیرا یکی از قوانین مترقی در کشور قانون تاسیس  بیمه است، بنابراین از لحاظ قانونی مشکل جدی وجود ندارد.
رییس کل بیمه مرکزی افزود که عضویت او در شورایعالی بیمه رسمی نیست یعنی تنها رییس شورایی است که حق رای ندارد و مشابه آن در هیچ نهادی وجود ندارد.

به اعتقاد بهزادپور، درحال حاضر ترکیب شورایعالی بیمه مشکلی ندارد و اینگونه نیست که حتما اعضای آن باید تخصص خاصی داشته باشند.

وی، توضیح داد: درحال حاضر یکی از اعضای شورایعالی بیمه تخصص حقوقی دارد اما درعین حال نقش بسیار تعیین کننده و راهگشایی دارد.

رییس کل بیمه مرکزی در واکنش به این پرسش چابک آنلاین که ” تعدادی از شرکت های بیمه ای مشمول ماده 141 قانون هستند، بیمه مرکزی در راستای حمایت از بیمه گذاران چه تدبیری برای برخورد با این شرکت ها دارد”، گفت: “در گذشته به شرکت های بیمه ای آسان گرفته شده اما بیمه مرکزی از این پس سخت گیرتر خواهد شد.

بهزادپور معتقد است که در عین حال  باید دست شرکت های بیمه ای را باز گذاشت تا فعالیت بیشتری کنند و در جزئیات فعالیت آنها دخالتی نکرد.

وی، ادامه داد: اما در مواردی که شرکت بیمه مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند برخورد جدی تر شده به نحوی که در چند مورد، اخیرا برخوردهای با مدیرانی که نمره منفی داشتند صورت گرفت و در حال حاضر به شکل سختگیرانه تری با شرکت های بیمه ای برخورد می شود.

رییس کل بیمه مرکزی، در پاسخ به این پرسش که “آیا فعالیت شرکت های بیمه ای که مشمول ماده 141 شده اند محدود خواهد شد”، پاسخ داد که درحال حاضر بیمه مرکزی کمیته صیانت را به ریاست مجید مشعلچی، قائم مقام بیمه مرکزی فعال کرده  تادر این راستا  بتوان موضوع را جدی تر دنبال کرد.

بهزادپور، در رابطه با علت اطلاع رسانی نادرست در خصوص تصمیمات شورایعالی بیمه، تایید کرد که درحال حاضر در مورد تصمیمات شورای‌عالی بیمه  اطلاع رسانی جامع و کاملی صورت نمی گیرد، به همین دلیل از سخنگوی بیمه مرکزی خواسته شده تا یک تماس مشخص و منظمی با اصحاب رسانه داشته باشند تا اطلاع رسانی ها درست و به موقع به خصوص در مورد موضوعات شورایعالی بیمه صورت گیرد.

به گفته وی، به دلیل آنکه ریل گذاری های اصلی صنعت بیمه در شورایعالی بیمه انجام می شود این شورا حساسیت های خود را دارد و روابط عمومی بیمه مرکزی هم باید در زمینه اطلاع رسانی فعال تر شود.